Služby

Účetnictví

Vedení účetnictví v ekonomickém systému Money S3
Zpracování mezd
Vypracování účetní závěrky
Měsíční reporting

Daň z příjmů fyzických osob

Zpracování daňového přiznání
Zpracování přehledů pro sociální a zdravotní pojišťovnu
Mezinárodní zdanění
Zdanění investic
Airbnb a ostatní formy online podnikání

Daň z příjmů právnických osob

Zpracování daňového přiznání
Zhodnocení daňové účinnosti nákladů
Kontrola odpisových plánů majetku
Odklady daňových přiznání

Daň z přidané hodnoty

Zpracování daňového přiznání, kontrolního hlášení a souhrnného hlášení
Posouzení nároku na odpočet
Přihlášky k registraci

Daň z nemovitých věcí

Zpracování daňového přiznání
Podání přiznání a následná komunikace s úřady

Ceník v PDF ke stažení